On demand – Webinar ‘Voedingssupplementen bij kinderen met Downsyndroom’ – Sandra van der Haar en Trea Harperink

10.00

Welke voedingssupplementen worden er in de praktijk gebruikt? Wat adviseren artsen, diëtisten en andere hulpverleners over dit onderwerp? Welke voedingssupplementen speciaal voor mensen met Downsyndroom zijn er op de markt? Is er wetenschappelijke onderbouwing voor het nut van voedingssupplementen bij Downsyndroom? De Universiteit Wageningen heeft hier onderzoek naar gedaan. In dit Webinar informeert Sandra van der Haar (Onderzoeker Food and Biobased Research, Wageningen Universiteit) u over de bevindingen van het onderzoek en Trea Harperink (Diëtist VG, De Twentse Zorgcentra in Enschede) geeft u concrete adviezen over de toepassingen in de dagelijkse praktijk.

U kunt de Webinar ‘Voedingssupplementen bij kinderen met Downsyndroom’ – van 5 november 2021 on demand terug kijken.

De bijdrage voor deelname aan dit Webinar is een donatie aan de Stichting Down Syndroom.

Categorie:

Beschrijving

Er wordt veel gezegd over het nut van voedingssupplementen voor kinderen met Downsyndroom. Fabrikanten claimen positieve effecten op de gezondheid en het verstandelijk functioneren en ouders geven hun kind soms supplementen onder het mom ‘baat het niet dan schaadt het niet’.

De Stichting Downsyndroom (SDS) krijgt via hun helpdesk vaak vragen van ouders over dit onderwerp. De SDS vroeg zich af of er wetenschappelijke onderbouwing is voor het geven van voedingssupplementen en wat zij ouders kunnen adviseren ten aanzien van dit onderwerp. Met deze vraag klopten ze aan bij de Wetenschapswinkel.

De volgende onderzoeksvragen werden onderzocht:

Welke voedingssupplementen worden er in de praktijk gebruikt? Wat adviseren artsen, diëtisten en andere hulpverleners over dit onderwerp? Welke voedingssupplementen speciaal voor mensen met Downsyndroom zijn er op de markt? Is er wetenschappelijke onderbouwing voor het nut van voedingssupplementen bij Downsyndroom (in relatie tot gezondheid, verstandelijk functioneren)? Welke concrete adviezen kunnen er gegeven worden aan ouders van kinderen met Downsyndroom ten aanzien van voedingssupplementen?

Sandra van der Haar is een van de onderzoekers van de Universiteit Wageningen. In januari 2021 is gestart met het in kaart brengen van de huidige situatie. Allereerst werd een inventarisatie gemaakt van voedingssupplementen die op dat moment op de markt waren. Ook werd bekeken of deze supplementen wel veilige doses bevatten. Door middel van interviews met ouders is onderzocht welk type supplementen met name gegeven worden en op welke informatie ouders hun keuze voor het geven van supplementen baseren. Verder is bij artsen en diëtisten navraag gedaan. Wat adviseren zij hun patiënten als zij vragen krijgen over dit onderwerp? Ook is door middel van een literatuurstudie gezocht naar de wetenschappelijke onderbouwing voor positieve effecten van voedingssupplementen bij mensen met Downsyndroom. Met alle resultaten is een factsheet ontwikkeld.

In dit Webinar informeert Sandra van der Haar (Onderzoeker Food and Biobased Research, Wageningen Universiteit) u over de bevindingen van het onderzoek en Trea Harperink (Diëtist VG, De Twentse Zorgcentra in Enschede) geeft u concrete adviezen over de toepassingen in de dagelijkse praktijk.

U kunt de Webinar ‘Voedingssupplementen bij kinderen met Downsyndroom’ – van 5 november 2021 on demand terug kijken.

De bijdrage voor deelname aan dit Webinar is een donatie aan de Stichting Down Syndroom.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “On demand – Webinar ‘Voedingssupplementen bij kinderen met Downsyndroom’ – Sandra van der Haar en Trea Harperink” te beoordelen