Visie

WAAROM

Wij geloven dat ‘Sharing Medical Practice’ bijdraagt aan een betere en kundigere behandeling en begeleiding van clienten. Dit maken wij mogelijk door nascholing op een actieve en ontspannen manier te beleven. Daarbij leveren wij een bijdrage aan het verspreiden, verbeteren en ontwikkelen van kennis en ervaring in de medische branche.

HOE

Wij ontwikkelen nascholing programma’s met hoge kwaliteit en inhoud die aansluit bij de behoeftes en uitdagingen van zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk. Dit doen wij samen en in overleg met de experts uit het veld. In samenwerking met lokale partners organiseren wij belevenisvolle nascholing toegankelijk voor een multidisciplinair publiek.

WAT

Wij ontwikkelen nieuwe en bestaande nascholing via het volgende concept.

Nascholing & deelnemers:

 • Ontwikkelen van nascholing die uitdaagt en tot actie aanzet
 • Organisatie van nascholing met beleving
 • Meebewegen met behoefte en (medische) ontwikkelingen in het veld
 • Multidisciplinaire nascholing
 • Geaccrediteerde nascholing volgens de Gedragscode Medische Hulpmiddelen en de Code Geneesmiddelen Reclame
 • Eén- en meerdaagse nascholing
 • Individuele en groeps-deelname
 • Deelname van jong tot oud, uit het hele land en van startend tot professional
 • Deelnemer registratie
 • De nascholing is primair op medisch vakgebied gericht

Omgeving & sfeer:

 • Kwaliteit, laagdrempelige en relaxte sfeer, ruimte voor open discussie en beleving zijn belangrijke kernwaarden
 • Betrekken lokale ondernemers die aansluiten bij het programma
 • Creatie van community waar ieder bijdraagt aan het verspreiden, verbeteren en ontwikkelen van kennis en ervaring in de medische branche