Diensten

De organisatie van kwalitatief hoogstaande medische nascholing begint bij de behoefte van de klant. Hippocrates Medical Services levert maatwerk door de klant als uitgangspunt te nemen bij het opzetten van een medisch symposium, training of specialistische bijeenkomst. Afhankelijk van uw wensen en behoeften kan een keuze gemaakt worden uit verschillende diensten.


PROGRAMMA EN SPREKERS

 • Programma ontwikkeling
 • Doel en doelgroep bepaling
 • Sprekers en dagvoorzitters
  • Uitnodigen, informeren, contracteren en ondersteunen sprekers
 • Inzet netwerk en koppeling partijen


ORGANISATIE

 • Projectmanagement
  • Opzet, planning en complete organisatie programma
 • Marketing en promotie
  • Opstellen en uitvoering promotie- en publiciteitsplan
  • Uitnodigingen verzorgen
  • Ontwerp, invulling en beheer website
  • Programma materialen verzorgen
  • Uitnodigen pers, fotograaf
 • Logistiek management
  • Locatie, accommodatie, catering, audiovisuele media, transport
 • Financieel management
  • Begroting opstellen en bewaken


ADMINISTRATIE

 • Coördinatie en verzending uitnodigingen
 • Deelnemer registratie
 • Innen van deelnemersgelden
 • Financiële administratie
 • Accreditatie aanvraag
 • Evaluatie


UITVOERING

 • On-site coördinatie complete programma
 • Ontvangst en registratie deelnemers en sprekers
 • Logistieke coördinatie