Laatste nieuws

mei 2020

In ontwikkeling, binnenkort kunt u zich hier voor inschrijven.

WEBINAR: “Wat doet de lockdown met mensen met Down?”

Het coronavirus heeft ons met z’n allen gedwongen tot de vermaledijde anderhalve meter afstand en
tot afzondering van de mensen die ons dierbaar zijn. Van de ene dag op de andere zijn vele
duizenden kinderen en volwassenen met downsyndroom in een totaal andere wereld – of zeggen we
beter ‘draaiboek’ – terecht gekomen.

Hun ouders hebben op heel korte tijd bijzonder moeilijke keuzes moeten maken. Blijft ons kind in de
voorziening zonder dat we het fysiek kunnen zien en aanraken, en dit voor een onbekende en
ellendig lange periode? Of kiezen we ervoor om ons kind voor een lange tijd en permanent thuis op
te vangen, en hoe gaan wij dit samen klaarspelen?

Vele mensen met Down zelf hebben zelfs geen keuze gehad en hebben deze onverwachte nieuwe
realiteit moeten ondergaan.

Wat doet het met hen als de vertrouwde dag- en weekpatronen die hen houvast geven, plots
wegvallen?

We weten dat emoties vanuit hun omgeving uitvergroot bij hen binnenkomen. Deze tijden waarin
onzekerheid en angst alomtegenwoordig zijn, hoe moeten zij dit allemaal verwerken?

Hoe bereiden ouders en voorzieningen hen voor op het post-corona tijdperk en op een terugkeer
naar het nieuwe normaal? Gaan ze de overgang van het corona-draaiboek naar het oude gemakkelijk
kunnen maken en hoe kunnen we hen hierbij helpen?

Op deze en vele andere vragen zoeken we in deze webinar verbinding met elkaar en we gaan samen
op zoek naar antwoorden onder leiding van orthopedagoog Karel De Corte.