Symposium ‘In de war…, uit de war II’

Symposium ‘In de war…, uit de war II’
Bouwen vanuit een container vol verwarring
Vrijdag 3 juni 2016 – CineMec, Utrecht


De term ‘verwarde personen’ is een stigmatiserend container begrip. Ze zullen je er maar in stoppen! Dit symposium wil uw blik verruimen.

Hoe is de container zo vol geworden en is dat wel terecht? We ontwarren de kluwen vanuit diverse gezichtspunten: cijfers, maatschappelijke factoren, organisatie van de zorg, rol van ambulantisering enz. En we bespreken hoe nu verder. Welke mogelijkheden bieden de bouwstenen van het ‘aanjaagteam’? Volstaan die of zijn meer/andere bouwstenen nodig? Hoe werken gemeente, wijkteam, GGZ, LVB-zorg, politie en naasten daaraan mee? Uit elk van deze gebieden nemen sprekers u mee en geven hun visie. Net als bij het eerdere symposium ‘In de war…, uit de war I’ verwachten we actieve toehoorders uit de verschillende werkvelden en disciplines. In de pauzes stimuleren we uitwisseling en nieuwe verbindingen.

 

Doelgroep
Verleners, planners en financiers van zorg aan verwarde personen en mensen met LVB vanuit gemeenten, GGD, GGZ, verslavingszorg, verzekeraars, gevangeniswezen
en reclassering. Bijvoorbeeld: psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, SPV-ers, politie- mensen, advocaten, beleidsmakers, wijkteams en andere betrokken professionals.

Accreditatie
Wordt aangevraagd bij NVvP, NIP, ABSG (KAMG), VSR, NOvA, Registerplein (voorheen BAMw) en Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V.
Bij voldoende belangstelling uit een discipline zal accreditatie worden aangevraagd.

Inschrijfgeld
Vroegboeken en betalen (tot 3 weken tevoren): € 225,-.
Standaardprijs: € 255,-.
Bij tegelijk inschrijven van 4 of meer personen geldt een korting van €25,- per persoon.
Groepskortingen worden achteraf niet meer toegekend.

Voor alle actuele informatie en inschrijven, ga naar www.scem.nl


programma in de war uit de war

Download het programma