Privacybeleid

PRIVACY BELEID

Privacyverklaring

Hippocrates Medical Services (verder HMS) vindt het belangrijk om uw persoonlijke gegevens en privacy te beschermen. In dit privacy beleid leest u welke gegevens HMS verzamelt en hoe deze gegevens bewaard en gebruikt worden. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.hippocratesmedicalservices.nl en de diensten die HMS aanbiedt.

Persoonsgegevens

HMS verwerkt persoonsgegevens om de website en diensten aan te kunnen bieden. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee iemand als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Uw toestemming

Als u gebruik maakt van de website www.hippocratesacademy.nl of HMS persoonsgegevens verstrekt, gaat u akkoord met dit privacy beleid. HMS zal uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Gebruik gegevens

HMS kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HMS, en/of omdat u deze aan HMS heeft verstrekt (bij het invullen van een contactformulier op de website, per email of mondeling). HMS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum en geslacht
 • Organisatie en functie
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • BIG registratie nummer
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres

Deze gegevens worden gebruikt op grond van een gerechtvaardigd belang. HMS kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Inschrijving voor nascholingsdoeleinden
 • Afhandeling van door u aangevraagde (nascholings)informatie of publicaties
 • Uitvoering van onze dienstverlening
 • Nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, nascholingen, etc.
 • Medewerking aan marktonderzoek
 • Samenstellen gebruikersstatistieken
 • Beveiliging en verbetering van onze websites

Uw gegevens zullen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt.

Bewaartermijn

HMS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens blijven bewaard zolang dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Uw gegevens worden niet langer dan 10 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of u zich heeft aangemeld voor de informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, nascholingen, etc.

Verstrekking aan derden
De enige geautoriseerde verwerker van de persoonsgegevens is HMS zelf. HMS draagt er zorg voor dat dit volgens de relevante wetgeving gebeurt met de juiste beveiliging. Voor de verwerking van persoonsgegevens kan HMS gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van HMS zullen optreden. Daarbuiten zal HMS uw gegevens niet aan derden verstrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

HMS neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Links

Op de website kunnen hyperlinks naar andere websites staan. HMS is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy beleid van deze websites.

Cookies

De website www.hippocratesmedicalservices.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Wilt u precies weten wat HMS met cookies doet? Lees dan het cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hippocratesmedicalservices.nl. In alle digitale mailings van HMS staat een link waarmee u zich kunt afmelden. Meer informatie over de autoriteit persoonsgegevens is te vinden op de website van het CBP.

Beveiliging

HMS neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden tegen te gaan.

Wijziging van de privacy beleid

HMS houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 4 juli 2018.

Contactgegevens:

Hippocrates Medical Services

Kersweg 49

3958 BB Amerongen

judith.otten@hippocratesmedicalservices.nl
+31 6 50 26 37 62