Webinar serie TRIPLE ’21: ‘Perspectief op ontwikkeling’ – Selle van der Woude (sessie 1: vrijdag 21/05/21, 10:00 – 12:00 uur)

50.00

Interactieve bijeenkomst voor professionals, ouders, broers en zussen

  • Wetenschappelijk onderzoek toont grote groei in zelfstandigheid aan
  • Perspectief op ontwikkeling draagt sterk bij aan de kwaliteit van leven
  • Ook ouders, broers en zussen profiteren

In dit webinar zal onderzoeker Selle van der Woude ons meenemen in de bevindingen van het
onderzoek naar de werking en effectiviteit van het ontwikkelingstraject van Academie Spelderholt voor jongeren met licht tot matig verstandelijke beperkingen en de toegevoegde waarde ervan vanuit het perspectief van de jongeren, hun gezinnen en de maatschappij.

Categorie:

Beschrijving

Webinar | Perspectief op Ontwikkeling

Interactieve bijeenkomst voor professionals, ouders, broers en zussen

  • Wetenschappelijk onderzoek toont grote groei in zelfstandigheid aan
  • Perspectief op ontwikkeling draagt sterk bij aan de kwaliteit van leven
  • Ook ouders, broers en zussen profiteren

Ontwikkelmogelijkheden onderschat

Voor veel jongeren met licht tot matig verstandelijke beperkingen houdt hun scholing op wanneer zij rond hun 18e levensjaar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) verlaten. Waar reguliere mbo-opleidingen voor veel van deze jongeren een brug te ver zijn, zijn opleiding die beter aansluiten op hun mogelijkheden en beperkingen dun gezaaid. Dat heeft tot gevolg dat verreweg de meeste van deze jongeren vanuit het vso toegeleid worden naar (arbeidsmatige) dagbestedingsplekken die in wisselende mate op ontwikkeling gericht zijn. Afspraken tussen vso-scholen en aanbieders van dagbesteding zorgen ervoor dat er nauwelijks van deze route wordt afgeweken. De heersende overtuiging is bovendien dat deze jongeren toch niet meer leerbaar zijn. Recent wetenschappelijk onderzoek toont echter het tegendeel aan: deze jongeren zijn nog lang niet uitontwikkeld wanneer zij het vso verlaten. In de volle breedte kunnen ze flink groeien als ze worden uitgedaagd en de juiste kansen krijgen. Dat geldt óók voor jongeren met matig verstandelijke beperkingen.

Meer kwaliteit van leven

Parc Spelderholt in Beekbergen biedt jongeren met licht tot matig verstandelijke beperkingen na het verlaten van het vso of pro een 3-jarig ontwikkelingstraject, dat is gericht op het vergroten van hun zelfstandigheid en hun persoonlijke ontwikkeling naar volwassenheid. Daarnaast leren ze een vak en wordt gewerkt aan hun woonvaardigheden. Voor het onderzoek – mede mogelijk gemaakt door de ministeries van VWS, OCW en SZW – zijn 29 studenten van Parc Spelderholt gevolgd, tijdens het ontwikkelingstraject en erna. Behalve dat het onderzoek laat zien dat deze jongeren meer groeimogelijkheden hebben dan vaak wordt gedacht, wordt ook duidelijk wat de meerwaarde is van het investeren in hun mogelijkheden. Zo blijkt de groei in zelfstandigheid wezenlijk bij te dragen aan het meedoen van deze jongeren en hun kwaliteit van leven te bevorderen. De oud-studenten wonen bijvoorbeeld vaker op zichzelf (in een vorm van begeleid wonen), waar ze trots op zijn en wat hen behalve zelfvertrouwen ook waardevolle sociale contacten oplevert.

Ook waardevol voor ouders, broers en zussen

Het onderzoek laat verder zien dat investeren in een groei in zelfstandigheid bijdraagt aan de kwaliteit van leven van ouders, broers en zussen. Bij drie op de vier ouders maakt de groei wezenlijk positief verschil in hun leven. Zij maken zich minder zorgen, hun wereld wordt weer groter en ze voelen zich vitaler. Verder rapporteert een deel van de ouders dat hun onderlinge relatie verbeterd is, alsmede de relatie met andere kinderen. Ook voor broers en zussen is die groei in zelfstandigheid waardevol, mede omwille van ouders. Zij vertellen over een meer gelijkwaardige relatie met broer of zus, over minder zorgen, soms ook minder schuldgevoel. En over meer aandacht van ouders. Het effect van verdere scholing reikt dus veel verder dan ‘alleen’ de levens van deze jongeren.

Meer perspectief begint bij onszelf

De ontwikkeling van mensen met verstandelijke beperkingen heeft blijvende aandacht nodig, en verloopt zelden vanzelf. Als ze worden uitgedaagd, kunnen ze nog flink groeien, zo laat het onderzoek zien. Maar wordt er weinig van ze verwacht, dan boeten ze aan zelfstandigheid in. If you don’t use it, you lose it. Hoe we als ouders, als professionals, als maatschappij naar mensen met verstandelijke beperkingen kijken, wat we van ze verwachten, welke kansen we ze bieden, welke taal we gebruiken, welk belang we centraal stellen, dat is wat verschil maakt.

Wonen, werken en leren op een campus
Wat het ontwikkelingstraject van Parc Spelderholt uniek maakt is dat de studenten wonen, werken en leren op één locatie, de campus van Parc Spelderholt. Voordeel hiervan is dat in verschillende contexten aan dezelfde doelen gewerkt kan worden. Verder draagt dit bij aan korte lijnen tussen de woon- en praktijkbegeleiders, de docenten en orthopedagogen. Ook het aspect dat de studenten onder de vleugels van ouders vandaan komen, blijkt ertoe te doen.

Interactief Webinar

Na een presentatie door de onderzoeker, gaan we met elkaar in gesprek over de uitkomsten en de implicaties ervan. Zoals: Hoe kunnen wij als professionals en ouders deze jongeren meer perspectief op ontwikkeling bieden? Welke handvatten biedt dit onderzoek ons? Ook staan we stil bij het perspectief van ouders, broers en zussen: Wat betekent het om een zoon of dochter, een broer of zus met verstandelijke beperkingen te hebben, en maakt het verschil als hij of zij zelfstandiger wordt? Zijn we als professionals ons daar voldoende bewust van? Betrekken we dit perspectief ook in ons werk?

We zien u graag op 21 mei!

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Webinar serie TRIPLE ’21: ‘Perspectief op ontwikkeling’ – Selle van der Woude (sessie 1: vrijdag 21/05/21, 10:00 – 12:00 uur)” te beoordelen